Tariff

Tariff  Lactation Consultation 

€ 100,-  for the first consultation. (Inclusive travel expenses and telephone after care)
€ 80,-  for the following consultations per hour.

It is always better to give a personal consultation in your home,
otherwise a short telephone consultation, (maximum 20 minutes), email or text:  € 20,-

Referal letter:  € 10,-

Electric breastpump can be hired on request.

€ 15,-  per week
€ 30,-  for sterile pump set

Cancellations must be within 24 hours or 50% of consultation cost will be charged.
Lactation consultations are often covered by Dutch Health Insurance. Contact your Health Insurance for more information.
Appointments can be made via website info@helenmarshall.nl or telephone 06 122 196 34.

Tariff Kraamzorg

(according to De Nederlandse Zorgautoriteit)
€ 46,65 for 60 minutes
€ 43,72 for registration
€ 64,89 for intake at home
€ 21,65 for telephone intake

Tarieven lactatiekundig consult

€ 100,- voor de eerste consult  (inclusief reiskosten)
€ 80- voor een vervolgconsult per uur

Het is altijd beter om een Lactatiekundige consult bij u thuis te geven.
Anders is een kort telefonisch consult (maximaal 20 minuten), email of sms: € 20,-

Verwijsbrief: € 10,-

Opzeggen binnen 24 uur  of 50% van consult moet betaald worden.

Afkolfapparaat te huur op verzoek.

€ 15,- per week
€ 30,-  voor steriel afkolfsetje.
Consults worden veelal vergoed door uw zorgverzekering. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Afspraken kunnen worden gemaakt via info@helenmarshall.nl of per telefoon: 06 122 196 34.
Tarieven kraamzorg
(2017, volgens De Nederlandse Zorgautoriteit)
€ 46,65 per uur
€ 43,672 voor inschrijving
€ 64,89 voor een intake bij u thuis
€ 21,65 voor een telefonische intake